plachtové banery

Plachtové banery sú tlačené na veľkoformátovej tlačiarni, odolávajú počasiu, z každej strany sú založené a zalepené. Majú po obvode upevňovacie oká. Grafiku si môžete dodať vlastnú v bežných grafických formátoch (150dpi, CMYK) alebo podľa požiadavky vyrobíme. Pred zadaním zákazky si zmerajte skutočné rozmery upevňovacej konštrukcie, plota a podobne. Montáž nezabezpečujeme.

Veľkoformátovú potlač vyrábame na rôzne materiály. Šírka tlače do 300cm. Realizácia od 1kusa po stovky metrov štvorcových. Výhodná cena od 10,00Eur/m2 bez DPH vrátane potlače, lemovania a nastrelené oká na upevnenie, na klasickej vonkajšej banerovej fólii. Nezahrňa cenu výroby grafiky. Iné materiály na požiadanie.