sieťotlač

Cieľová skupina: potlač dresov, športové kluby, združenia, oddiely, absolventi, fan kluby, reštaurácie, kaviarne, rôzne podujatia, firemné oblečenie...

Je to technológia, ktorá je známa už niekoľko desiatok rokov. Umožňuje potláčať predmety rôznej štruktúry. Používajú sa priame farby aj rastrové. Potlačiteľná je väčšina povrchov. Kvalitné podklady v klasických grafických podkladoch, logá, cliparty. Nie fototlač. Vhodná technológia aj na tisícové zákazky. Cena sa skladá z jednotkovej ceny potlače podľa počtu farieb a jednorazovej prípravy sita, počet farieb = počet sít.