Vyšívanie

Cieľová skupina: športové kluby, združenia, oddiely, pracovné oblečenie, hotely, lekári, fan kluby, reštaurácie, kaviarne, rôzne podujatia, firemné oblečenie...

Strojové vyšívanie je jedna z najprestížnejších techník. Vzniká stehovaním na programovateľných strojoch. Kvalita  výslednej výšivky sa môže líšiť podľa použitého softwéru, od použitého stroja, nite, podkladových materiálov, ale hlavne podľa toho, ako precízne si dá záležať samotný designér výšivky. Hustota našich výšiviek je 0.30 - 0.35pt, veľmi dôležitý parameter pri cenových ponukách a ich porovnávaní s "konkurenciou". Vyšívať možno na vačšinu textilných výrobkov v hotovom alebo rozrobenom stave.

Ako objednať:

Platí, že kvalitný vstup znamená kvalitný výstup. Svoje podklady pripravte najlepšie v elektronickej forme, v krivkových súboroch. Formáty súborov CDR, CMX, AI, EPS, PDF. Ak je v súbore písmo, dbajte aby fonty boli prevedené do kriviek. Ak súbor alebo logo nemáte, radi Vám grafiku vyhotovíme. Ďaľej špecifikujte na aký výrobok výšivka pôjde, akú bude mať šírku ( výška vyjde proporčne), kam presne sa umiestni, akú farebnosť použiť.

Vyvarujte sa 3d grafike a gradientom, logám z webstránok (napr. 20x50px, 72 dpi), súborom ako DOC alebo DOCX.

Cena (samotná výšivka):

finálna cena za kus je závislá od viacerých faktorov, najmä od:

  • počtu kusov
  • veľkosť výšivky
  • podkladového materiálu
  • hustoty výšivky
  • počtu stehov
  • typ vyšívacej nite
  • požadovaná kvalita začistenia výšivky
  • počet farieb nemá vplyv
  • rozbalenie / balenie

Tvorbu stehového súboru zákazníkom neúčtujeme, stehový súbor ostáva naším vlastníctvom, archivuje sa tiež bezplatne.
Cena za vyšívanie sa dá stanoviť jedine po vytvorení vyšívacieho programu, ktorý sa dá vytvoriť jedine na základe grafických podkladov od zákazníka.
 

Dodávanie podkladov :

Pri tvorbe vašej grafiky využite služieb skúseného grafika. Súbory zo sady OFFICE neakceptujeme.
preferujeme grafické krivkové súbory typu CDR (max v.14), CMX (max v.14), AI (max v.14), PDF. (bez poplatku). Zabezpečia dostatočnú flexibilitu a vysokú kvalitu. Bitmapa schovaná do PDF nie je krivkový súbor. Treba si uvedomiť, že výšivka je zložená z jednotlivých stehov a príliš jemné detaily grafiky môžu byť výsledne nečitateľné alebo môžu pôsobiť úplne inak, než boli zamýšľané. Je vhodné použiť radšej jednoduchšiu grafiku a vyhýbať sa príliš tenkým čiaram a malému písmu. Výsledný vzhľad výšivky je ovplyvnený aj materiálom na ktorý sa vyšíva. Inak to vyzerá na froté uteráku a inak na tenkej košeli. Na každý materiál totiž použijeme iné stehovanie.

Tiež sa dajú použiť bitmapy, avšak požadujeme vysoké rozlíšenie súboru (300dpi) a veľký rozmer (aspoň 1200x1200px a viac). Typy bitmáp JPG, BMP, PNG, PSD, TIFF. Tieto súbory musíme previesť na krivky a následne upraviť (za poplatok). Vždy platí, že zlý vstup=zlý výstup. Logá z webu (png, jpg) sú nepoužiteľné, sú malé, majú nízke DPI. Nesnažte sa zväčšovať malý obrázok na veľký, u bitmáp je výsledok mizerný. Logá s 3D grafikou a gradientami nie sú vhodné.

 

Pre vyhľadanie reklamného a firemného textilu použite tento odkaz alebo sa stavte u nás:

On Line kataóg